Kamagra 100mg filmomhulde tabletten Sildenafil

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

 • Wat is Kamagra?
 • Kamagra 100mg en waarvoor wordt het gebruikt?
 • Wat u moet weten voordat u Kamagra inneemt.
 • Hoe wordt Kamagra 100mg ingenomen?
 • Mogelijke bijwerkingen
 • Hoe bewaart u Kamagra 100mg ?

Aanvullende informatie

Kamagra 100mg is de merknaam voor Sildenafil Citrate van Ajanta Pharmaceutical. Het wordt geproduceerd door het Indisch farmaceutisch bedrijf Ajanta Pharmaceutical in Mumbai. De Indische farmaciereus Ajanta Pharma Ltd. behaalde in het afgelopen jaar een jaaromzet van meer dan 30 miljoen dollar in samenwerking met acht internationale joint-ventures.

Kamagra 100mg is identiek aan de werking van Pfizer Viagra®. Alle indicaties voor het gebruik van sildenafil citrate gelden zowel voor Viagra als voor generic Viagra zoals Kamagra 100mg, Caverta, Veega en Silagra. Ook bij Kamagra® kunnen dus dezelfde nevenwerkingen optreden zoals lichte hoofdpijn of blozingen van het gelaat. Het is een fabeltje dat de producent van Kamagra® deze bijwerkingen heeft kunnen verminderen. Kamagra 100mg is een exacte goedkope kopie van de internationaal gepatenteerde Pfizer Viagra pil.

De Indische producent van Kamagra 100mg kan in zijn land zonder grote investeringen deze pil namaken. Enkel het productieproces is beschermd in India en hij kan daarom dit medicijn laten registreren als goedkoop `generisch equivalent` voor Viagra. De voorwaarde voor een generic medicijn om door te worden goedgekeurd als een goedkoop alternatieve equivalent is dat het eindresultaat van het produktieproces een volledig identieke pil aflevert als het originele westerse patent. Dit is de garantie dat generische Viagra ook effectief dezelfde kwaliteit aflevert als de echte Viagra van Pfizer. Dezelfde werkzame bestanddelen zullen dus in beide soorten pillen in gelijke hoeveelheden worden teruggevonden.

Wat is Kamagra® en waarvoor wordt het gebruikt?
Kamagra® behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Kamagra® alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. Kamagra 100mg dient niet door vrouwen te worden gebruikt. Kamagra 100mg wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Wat moet u weten voordat u Kamagra® inneemt?
Neem Kamagra® niet in

 • Als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten of stikstofmonoxide afgeven, zoalsamylnitriet ("poppers"). Deze geneesmiddelen worden vaak ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst") gegeven. Kamagra® kan een belangrijke toename van de effecten van deze geneesmiddelen veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
  als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Kamagra®
 • als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.als u een bepaalde, zeldzame erfelijkeoogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anteriorischaemic optic neuropathy (NAION)Wees extra voorzichtig met Kamagra®

Vertel uw arts

 • als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker),multipel myeloom (beenmergkanker) of een ziekte of misvorming van uw penis heeft. Bij deze aandoeningen dient men extra voorzichtig te zijn wanneer men geneesmiddelen tegenerectiestoornissen neemt.
 • als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 • als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Kamagra® en neem direct contact op met uw arts. U dient Kamagra® niet te gebruiken in combinatie met andere behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen
Kamagra 100mg mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

 • U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Kamagra 100mg tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u degene die u behandelt te vertellen dat u Kamagra 100mg gebruikt heeft. Gebruik Kamagra® niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan. Kamagra® kan een belangrijke toename veroorzaken van de werking van geneesmiddelen zoals nitraten en stoffen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet ("poppers"). Deze worden vaak gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U mag GEEN Kamagra® nemen als u deze geneesmiddelen gebruikt.
Wanneer u proteaseremmers gebruikt, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Kamagra®. Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden bij het gaan staan. Dit zijn symptomen van orthostatische hypotensie hetgeen lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan betekent. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Kamagra® met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Kamagra®. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Kamagra® begint. Mogelijk zal uw arts u een startdosering van 25 mg Kamagra® voorschrijven.

Gebruik van Kamagra® met voedsel en drank
Wanneer Kamagra® met voedsel wordt ingenomen, kan het iets langer duren voordat Kamagra® gaat werken.

Zwangerschap en borstvoeding
Kamagra® is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Kamagra® kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Kamagra® reageert voordat u een motorvoertuig gaat besturen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Kamagra®
Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Kamagra® inneemt.

Hoe wordt Kamagra® ingenomen?
U neemt Kamagra® ongeveer één uur voorafgaande aan seksuele activiteit. Slik het tablet* in zijn geheel door met wat water. Als u de indruk heeft dat de werking van Kamagra® te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in. Kamagra® helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Kamagra® gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Kamagra® begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd. Het drinken van alcohol kan tijdelijk de mogelijkheid om een erectie te krijgen verminderen. Voor een maximaal effect van dit geneesmiddel, wordt u geadviseerd om geen grote hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Kamagra® inneemt. Wanneer kamagra® u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen. Neem Kamagra®  niet meer dan éénmaal per dag.

* Bij de vloeibare Kamagra oftewel Kamagra Oral Jelly dient u de vloeibare gel oraal in te nemen tezamen met een glas water.

Wat u moet doen als u meer van Kamagra® heeft ingenomen dan u zou mogen:
Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking. Het aantal bijwerkingen neemt echter wel toe en ze kunnen ook ernstiger zijn. U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd. Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven. Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen van Kamagra 100mg
Zoals alle geneesmiddelen kan Kamagra® bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Deze zijn meestal licht tot matig ernstig. In gecontroleerde klinische studies waren de meest voorkomende bijwerkingen hoofdpijn of blozen en minder frequent een ontregelde spijsvertering, duizeligheid, een verstopte neus, bonkende hartslag of effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, verhoogde gevoeligheid voor licht of onscherp zien). Als u een dergelijke erectie heeft, die langer dan 6 uur duurt, raadpleeg dan onmiddellijk uw dokter. Wanneer u pijn op de borst heeft tijdens of na seksuele activiteit mag u geen nitraten gebruiken, maar dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts. Spierpijn kan voorkomen als Kamagra® vaker dan eens per dag wordt gebruikt. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u Kamagra® ?
Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden. Bewaren beneden 30 graden. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. Gebruik Kamagra® niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de strip. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
Aanvullende informatie

Wat bevat Kamagra®
De werkzame stof is sildenafil. Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraat).
De andere bestanddelen zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, watervrij calciumwaterstoffosfaat,natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat. Filmomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171), lactose, triacetine, indigokarmijnaluminiumlak (E132).

Hoe ziet Kamagra® er uit en de inhoud van de verpakking
Kamagra®
filmomhulde tabletten zijn groen en hebben een afgeronde diamantvorm. Ze zijn aan de ene zijde met “Ajanta Pharma logo” gemerkt en aan de andere zijde met “KG”. Kamagra 100 mg is verkrijgbaar in stripverpakkingen die 4 of 12 tabletten bevatten.


Super Aanbieding

Combipakket 1

2 strips Kamagra 100 mg (8 st.) & 1 x kamagra bruis (7 st.) + 1 weekpack Kamagra Jelly (7 st.).

Nu Geen € 52,80 maar slechts € 47,50

Super Aanbieding

Combipakket 2

1 strip Kamagra 100mg (4 st.) +1 strip sildenafil 100mg (10 st.) + 1 x Cobra 120mg (5st.).

Nu Geen € 40,85 maar slechts € 34,95

Super Aanbieding

Combipakket 3

2 x lovegra (8st.) + 1 strip super vadalista (10 st.) + 2 strips Super P Force (8st.).

Nu Geen € 75,75 maar slechts € 66,50