Disclaimer

24kamagra.nl besteedt veel zorg aan de creatie van deze website, maar kan de correctheid van de informatie niet garanderen. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. 24kamagra.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Intellectueel eigendom

De volledig website is intellectueel eigendom van 24kamagra.nl.
24kamagra.nl geeft de bezoeker van deze site de toestemming om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden gebruikt, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die u eventueel aan 24kamagra.nl verstrekt, worden opgenomen in de database van 24kamagra.nl. Deze gegevens worden door 24kamagra.nl gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten-diensten. U beschikt over een inzage-, correctie- en verwijderingsrecht.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de site van 24kamagra.nl valt onder de toepassing van de Nederlandse wetgeving.


Super Aanbieding

Combipakket 1

2 strips Kamagra 100 mg (8 st.) & 1 x kamagra bruis (7 st.) + 1 weekpack Kamagra Jelly (7 st.).

Nu Geen € 52,80 maar slechts € 47,50

Super Aanbieding

Combipakket 2

1 strip Kamagra 100mg (4 st.) +1 strip sildenafil 100mg (10 st.) + 1 x Cobra 120mg (5st.).

Nu Geen € 40,85 maar slechts € 34,95

Super Aanbieding

Combipakket 3

2 x lovegra (8st.) + 1 strip super vadalista (10 st.) + 2 strips Super P Force (8st.).

Nu Geen € 75,75 maar slechts € 66,50